kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Psychosomatiek

Referaten

Zorgt gedragstherapie voor meer therapietrouw?

Meade L. British Journal of Health Psychology 2019, met een vertaalslag van Sanneke Don MPT, Psychosomatisch fysiotherapeut

Hoewel het nut van training voor mensen met langer bestaande musculoskeletale klachten uitgebreid is aangetoond, is de therapietrouw van deze patiënten vaak een probleem. In deze systematische literatuurstudie keken Britse onderzoekers of gedragsveranderingstechnieken kunnen bijdragen aan de therapietrouw.

Leefstijlinterventie toegevoegd aan behandeling van lage rugklachten verbetert kosteneffectiviteit

Williams A. European Journal of Pain 2019, met een vertaalslag van prof. dr. Erik Peper, hoogleraar SFSU

Hebben patiënten met overgewicht en chronische lage rugpijn baat bij een gezonde leefstijlinterventie naast de reguliere behandeling? Is het de extra investering waard? Of levert het niets op?

Laat patiënten hun eigen chronische pijnverhaal vertellen en speel daarop in met pijneducatie

Watson JA. Journal of Pain 2019, met een vertaalslag van Sanneke Don MPT, Psychosomatisch fysiotherapeut

Heeft pijneducatie wel effect? Hoe ervaren patiënten pijneducatie en wat kunnen we van ze leren om pijneducatie effectief in te zetten? De onderzoekers analyseerden twaalf effectstudies en vier kwalitatieve studies om een antwoord op die vragen te formuleren.

Literatuurlijst 2019-3

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Psychosomatiek.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE WEBCAST: De Zorgstandaard SOLK

Duur: 19:03 min | Spreker: dr. Carine den Boer

Dr. Carine den Boer geeft in deze webcast uitleg over de Zorgstandaard SOLK, met speciale aandacht voor de rol van de fysio- en oefentherapeut binnen de (multidisciplinaire) behandeling bij patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Meisjes op jongere leeftijd psychisch ongezond

Bron: Skipr, 24 mei 2019

Vooral meisjes tussen de 14 en 17 jaar en mannen vanaf 22 jaar veroorzaken de stijging van het aantal jongeren tot 25 jaar dat psychisch ongezond is. Dat het aantal psychisch ongezonde jongeren van 12 tot 25 jaar de afgelopen tien jaar steeg van 7 naar 8 procent, werd vorig jaar al vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hyperventilatie: wat je ertegen kunt doen

Bron: Gezondheidsnet, 23 mei 2019

Een aanval van hyperventilatie is ongevaarlijk, maar wel beangstigend. Gelukkig is er meestal goed wat aan te doen. Hoe? Door oefeningen te doen. Wij geven praktische tips.

Rianne van Boekel: dankzij postdoc meer inzicht in de problematiek van pijn

Bron: Nieuwsbericht HAN, 20 mei 2019

Welke patiënten lopen de kans om na een operatie veel pijn of complicaties te krijgen? En welke factoren beïnvloeden die kans? Dat is het onderwerp waarin docent-onderzoeker Rianne van Boekel zich de komende 2 jaar nog verder zal verdiepen.

Onderzoekers zetten 'veelbelovende' stap richting test voor ME

Bron: NOS Nieuws, 30 april 2019

Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze een stap hebben gezet richting een klinische test die de ziekte ME/CVS kan aantonen. ME/CVS wordt gekenmerkt door ernstige uitputting. Er zijn problemen met de diagnose van de ziekte; veel medici zijn van mening dat de klachten een psychologische oorzaak hebben.

Stressgerelateerde klachten: a state of the art

Maandagmiddag en -avond 3 juni

In deze cursus is het centrale thema de state of the art wat betreft de invloed van stress op het ontstaan en instandhouden van gezondheidsproblemen die een indicatie vormen voor fysiotherapie of oefentherapie. Hiertoe worden de laatste inzichten uit kennisdomeinen als de stressfysiologie, psychofysiologie en psychologie gepresenteerd. Ook de diagnostische en therapeutische mogelijkheden die fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben voor een adequate hulpverlening aan cliënten met stressgerelateerde klachten worden belicht.

Emotionele uitputting door werk neemt nog steeds toe

Bron: Nederlands Dagblad, 11 april 2019*

Ook uit de nieuwste werknemers-enquête van TNO en CBS blijkt dat steeds meer werknemers met regelmaat emotioneel uitgeput zijn van hun werk. In 2018 kampte ruim 17 procent van de werknemers met burn-outklachten, in 2016 was dat nog 16 procent. *Voor deze bron moet worden ingelogd

Nieuwe verdiepingscursus ‘Lichaamsbewustwording en stressmanagement’ door prof. dr. Erik Peper

Donderdag 6 en vrijdag 7 juni

Als vervolg op de cursus ‘Lichaamsbewustwording en stressmanagement’ organiseert het NPi in 2019 voor het eerst de Verdiepingscursus ‘Lichaamsbewustwording en stressmanagement’, met als docent prof. dr. Erik Peper (foto) uit San Francisco, een internationale autoriteit op het gebied van de toegepaste psychofysiologie en stressmanagement. Tijdens deze scholing worden de in de cursus ‘Lichaamsbewustwording en stressmanagement’ gedemonstreerde lichaamsbewustwordings- en stressmanagementtechnieken verfijnd en uitgebreid.

Effectieve behandeling hoogtevrees zonder therapeut met smartphone virtual reality-app

Bron: FMT Gezondheidszorg, 3 april 2019

Een volledig zelfgestuurde behandeling met behulp van virtual reality (VR) is effectief voor het verminderen van hoogtevrees. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Twente, onder leiding van VU-onderzoeker Tara Donker, ontwikkelden ZeroPhobia, een behandeling die wordt geleverd via een smartphone app en een eenvoudige VR-bril.

Staatssecretaris Paul Blokhuis start campagne om taboe op angststoornissen te doorbreken

Bron: Rijksoverheid, 2 april 2019

Agorafobie, anxietas, anthropofobie en atychifobie. Dit zijn Latijnse benamingen van enkele angststoornissen die centraal staan in de nieuwe Hey-campagne. Angststoornissen vormen de meest voorkomende psychische aandoening in Nederland.

Praktische training over de gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid. Bekijk de videotrailer.

22 en 23 november

Binnen de fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie blijkt er een grote behoefte te bestaan aan een praktische cursus over de aanpak van cliënten met medisch onvoldoende verklaarde chronische pijn en vermoeidheid. Het NPi komt met de tweedaagse cursus ‘De gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid. Een praktische training’ tegemoet aan de behoefte uit het werkveld. Hierin worden de vaardigheden die de behandelaar dient te beheersen in de begeleiding van deze complexe cliëntengroep actief getraind.

CZ wil wachtlijsten verkorten met online zorg

Bron: Skipr, 29 maart 2019

Zorgverzekeraar CZ wil de lange wachtlijsten aanpakken door digitale zorg als mogelijkheid aan te bieden. Mensen die kampen met angst of depressie wachten nu langer dan nodig, want online zorg is beschikbaar.

Communiceren met patiënten met SOLK

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, 19 maart 2019

De arts-patiëntrelatie kan onder druk komen te staan als er sprake is van somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK): artsen voelen zich vaak gefrustreerd omdat ze niet goed kunnen uitleggen waarom de patiënt klachten heeft, en patiënten voelen zich nogal eens niet serieus genomen en willen graag begrijpen waarom ze klachten hebben. (* voor deze bron moet worden betaald)

Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid. Bekijk de videotrailer.

29 november en 13 december

Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten als chronische pijn en vermoeidheid stuiten haast zonder uitzondering op onbegrip in hun omgeving. De cursus ‘Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid’ met cursusleider Annemarieke Fleming (foto) heeft tot doel het ‘onvoldoende verklaarde’ begrijpelijk te maken. Het verklaringsmodel dat medisch onvoldoende verklaarde pijn min of meer gelijkstelt aan ingebeelde pijn is achterhaald.

Klein hersendeel lijkt reden voor succes elektroshocks bij diepe depressie

Bron: NOS, 14 maart 2019

Bij zwaar depressieve patiënten die behandeld worden met elektroshocks, groeit een klein onderdeeltje van de hersenen aan: de gyrus dentatus. Naarmate het groeit, nemen de depressieve klachten van de patiënten af.

Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (100 accreditatiepunten)

Najaar 2019 en voorjaar 2020

Het NPi biedt deze opleiding, die uit drie delen bestaat, samen met het Van Dixhoorn Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie aan. Via het NPi kan deel 1 worden gevolgd op de tien woensdagen. De delen 2 en 3 kunnen vanaf het najaar van 2020 respectievelijk het najaar van 2021 worden gevolgd via het Van Dixhoorn Centrum in Amersfoort. Deze opleiding is geaccrediteerd voor de registers Algemeen fysiotherapeut (CKR), Psychosomatisch fysiotherapeut (CKR), het Kwaliteitsdeel van het CKR en Keurmerk Fysiotherapie met maar liefst 100 punten.

Brandwond bij kind kan leiden tot posttraumatische stress bij ouders

Bron: De Volkskrant, 13 maart 2019

Als een kind brandwonden oploopt, kampen veel ouders nog lang met verdriet, angst en schuldgevoelens. Dat concludeert orthopedagoog Marthe Egberts, die vrijdag aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek promoveert.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-sportgezondheidszorg-2019-4
  NPi-service Sportgezondheidszorg 2019-4

  lees meer...

 • npi-service-neurologie-2019-4
  NPi-service Neurologie 2019-4

  lees meer...

 • nieuwe-opleiding-kinderbekkenfysiotherapie-geaccrediteerd-nog-plaats-voor-kinder-en-bekkenfysiotherapeuten
  Nieuwe opleiding Kinderbekkenfysiotherapie geaccrediteerd. Nog plaats voor kinder- en bekkenfysiotherapeuten!

  lees meer...

 • hoe-toekomstbestendig-ben-jij-als-fysiotherapeut-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Hoe toekomstbestendig ben jij als fysiotherapeut? Cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-100-accreditatiepunten
  Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (100 accreditatiepunten)

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-hamstringletsels-in-de-sport-op-29-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass ‘Hamstringletsels in de sport’ op 29 oktober. Bekijk de videotrailer

  lees meer...

 • circuittraining-na-een-beroerte
  Circuittraining na een beroerte

  lees meer...

 • wegens-grote-interesse-komend-najaar-twee-cursussen-over-perifeer-vestibulaire-duizeligheid
  Wegens grote interesse komend najaar twee cursussen over perifeer vestibulaire duizeligheid

  lees meer...

 • enkele-plaatsen-beschikbaar-bij-hooggewaardeerde-opleiding-neurorevalidatie-cva
  Enkele plaatsen beschikbaar bij hooggewaardeerde opleiding Neurorevalidatie/CVA

  lees meer...

 • masterclass-inspanningsfysiologie-van-krachttraining-met-inspanningsfysioloog-gerard-van-der-poel
  Masterclass ‘Inspanningsfysiologie van krachttraining' met inspanningsfysioloog Gerard van der Poel

  lees meer...

 • gedragsverandering-bij-clienten-een-training-voor-paramedici
  Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici

  lees meer...

 • nog-plaatsen-beschikbaar-bij-vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Nog plaatsen beschikbaar bij vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • praktijkcursus-over-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-bij-kinderen-van-6-t-m-16-jaar
  Praktijkcursus over inspanningsfysiologie en trainingsleer bij kinderen van 6 t/m 16 jaar

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo