kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Ouderen

Referaten

Ouderen fitter na oefenen in water, maar onduidelijk of ze dan ook minder vallen

Martínez-Carbonell Guillamón E. BMC Geriatrics 2019, met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie

Ouderen kunnen door oefenen hun valrisico verlagen. Maar sommige ouderen vrezen juist dat ze vallen als ze gaan trainen. Zou oefenen in water hun fysieke fitheid kunnen verbeteren en het valrisico verlagen? U leest het in dit referaat.

Omvangrijke Cochrane review toont aan: valpreventie werkt

Sherrington C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie

Vallen ouderen minder als ze een valpreventieprogramma volgen? En hoe ziet zo'n programma er dan bij voorkeur uit? Dat leest u in deze omvangrijke review van de Cochrane Collaboration.

Thuis verder revalideren helpt ouderen na heupfractuur weer op de been

Pol M. Age and Ageing 2019, met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie

Wat helpt ouderen na een heupfractuur weer op de been? En hoe ervaren zij de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie? Lees er meer over in dit referaat!

Literatuurlijst 2019-3

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Ouderen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

NIEUWE Webcast: Pijn bij dementie

Duur: 20:30 min | Spreker: prof. Sandra Zwakhalen

Professor Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, staat in deze webcast stil bij de mogelijkheden en uitdagingen om pijn bij ouderen met dementie te beoordelen. Zij legt uit hoe ouderen zelf hun pijn kunnen aangeven, en met welke observatieschalen mantelzorgers, verzorgenden en andere behandelaars de pijn kunnen beoordelen.

Eerdere webcasts zijn te vinden in het webcast-archief.

Themaberichten

Meer tijd en aandacht voor ouderen door flinke toename personeel verpleeghuizen

Bron: Medicalfacts, 23 mei 2019

Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2017 en 2018 zijn er in totaal 18.500 mensen extra gaan werken in de verpleeghuiszorg, in 2019 verwachten verpleeghuizen dat nog eens 19.000 mensen extra worden aangenomen. Er is daardoor meer tijd en aandacht voor bewoners van verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt.

‘Onder dementieprofessoren’ biedt totaalbeeld dementie-onderzoek

Bron: Zorgvisie, 23 mei 2019

Het werk, de onderzoeksterreinen, de samenwerkingsverbanden en inzichten van alle Nederlandse dementieprofessoren zijn voor het eerst gebundeld. Voor het boek ‘Onder dementieprofessoren’ interviewde hoogleraar en zorgbestuurder Robbert Huijsman 44 collega-wetenschappers.

Andere leefstijl kán helpen tegen diabetes type 2, maar goed onderzoek blijft nodig

Bron: NRC, 20 mei 2019

Kun je als diabetes type 2-patiënt van je medicijnen afkomen als je je leefstijl aanpast? Een nieuwe Nederlandse studie wijst in die richting. De helft van de deelnemers aan een voeding- en leefstijlinterventieprogramma kon binnen zes maanden minderen of stoppen met de medicijnen die de bloedsuiker verlagen.

Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

Bron: Skipr, 15 mei 2019

De kans op dementie neemt flink af als mensen gezond leven. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar aanleiding van een nieuwe studie.

Twintig miljoen euro voor aanpak alzheimer via big data

Bron: FMT Gezondheidszorg, 13 mei 2019

Dankzij Big Data zijn we nu voor het eerst in staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren en om daarin patronen te ontdekken die iets zeggen over het voorkomen en voorspellen van ziektes. Provincie Limburg, het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) investeren daarom gezamenlijk €20 miljoen in een nieuw onderzoeksinstituut, genaamd BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth).

Nieuwe e-training om pijn te herkennen bij mensen met dementie

Bron: Medicalfacts, 9 mei 2019

Hoe weet je of mensen met vergevorderde dementie pijn hebben? Een Europees team onderzoekers waaronder Miriam Kunz van het UMCG heeft daarvoor een nieuw hulpmiddel ontwikkeld: de PAIC 15-observatieschaal. In een gratis e-training leren verzorgenden en verpleegkundigen om vijftien signalen van pijn te herkennen en de PAIC 15 te gebruiken.

Gezonde leefstijl voorkomt depressies

Bron: Skipr, 7 mei 2019

Lichamelijke ongemakken en chronische ziektes bij vergroot de kans op een depressie op oudere leeftijd. Om dit te voorkomen is een gezonde leefstijl van groot belang.

Ouderenzorg als exportproduct: China is dan interessante markt

Bron: NOS Nieuws, 7 mei 2019

De manier waarop Nederland met ouderen omgaat, wordt beschouwd als een exportproduct. Vandaag tekent minister De Jonge van Volksgezondheid in China een overeenkomst die de samenwerking op het gebied van ouderenzorg moet bezegelen.

Doorbraak: game helpt bij opsporen alzheimer

Bron: Gezondheidsnet, 30 april 2019

Onderzoekers hebben ontdekt dat als iemand de game Sea Hero Quest speelt, ze binnen een paar minuten de vroegste stadia van alzheimer bij deze persoon kunnen herkennen. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak te ingewikkeld voor mensen met een chronische ziekte

Bron: Nieuwsbericht Zuyd Hogeschool, 26 april 2019

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip aan de broek vastgemaakt worden en bedoeld zijn om het aantal stappen en actieve minuten te meten.

Wegens grote interesse komend najaar twee cursussen over perifeer vestibulaire duizeligheid

27 en 28 september | 25 en 26 oktober

Na de cursus is de deelnemer in staat om verschillende vormen van duizeligheid diagnostisch te onderscheiden, vast te stellen of er, in het geval van vestibulaire duizeligheid, een fysiotherapeutische behandelindicatie bestaat en een een behandelplan op te stellen en uit te voeren voor cliënten met perifeer vestibulaire duizeligheid.

8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit

Bron: ZonMW, 24 april 2019

Een uitgebreid en multidisciplinair team van verouderingsexperts krijgt ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen.

Elektrostimulatie maakt breinveroudering ongedaan

Bron: NewScientist, 23 april 2019

Ouderdom komt met gebreken, maar sommige daarvan kun je terugdraaien. Wetenschappers van de universiteit van Boston wisten met elektrostimulatie het werkgeheugen van ouderen – in elk geval voor even – op hetzelfde niveau te brengen als dat van twintigers.

Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding

21 en 28 oktober

Na de cursus kan de deelnemer op basis van de in de cursus aangeboden kennis over het ziektebeeld en de gevolgen voor de cliënt, de medische mogelijkheden qua onderzoek en behandeling en de evidentie voor paramedische hulpverlening, gerichte keuzes maken bij de behandeling en begeleiding van mensen met osteoporose.

Het verleiden van ouderen tot meer sport en bewegen

Bron: Alles over sport, 17 apil 2019

Door toenemende vergrijzing tellen gemeenten steeds meer inwoners van 65 jaar en ouder. Zes van de zeven 65-plussers woont nog thuis. Het is van groot belang om deze groep fit en vitaal te houden. Maar hoe doe je dat?

Ouderen krijgen thuis niet de zorg die ze nodig hebben

Bron: NRC Handelsblad, 16 april 2019

Het aantal ouderen dat thuis woont neemt sterk toe. Het SCP concludeert dat grote problemen dreigen als de zorg voor deze mensen niet snel wordt opgebouwd.

Scherp uw competenties betreffende klinisch-neurologisch onderzoek aan

Zaterdag 2 november

Een praktisch georiënteerde, interactieve cursus ‘Klinisch-neurologisch onderzoek’, waarin de deelnemend algemeen fysiotherapeut of geriatriefysiotherapeut z’n competenties met betrekking tot het klinisch-neurologisch onderzoek aan kan scherpen. Aan de hand van casuïstiek worden onderzoeksdoelstellingen geformuleerd, klinische tests geselecteerd en uitgevoerd, en de klinische bevindingen geïnterpreteerd in relatie tot het functioneren van de patiënt.

Ouderen met depressie vaker therapieontrouw

Bron: Skipr, 10 april 2019

Een groot deel van de ouderen met een depressie stopt voortijdig met het gebruik van antidepressiva. Ook hebben zij de voorkeur voor een niet-medicamenteuze behandeling.

Slimme motor in stuur voorkomt vallen met fiets

Bron: Persbericht TU Delft, 11 april 2019

De TU Delft en Koninklijke Gazelle hebben een prototype ontwikkeld van een fiets met slimme stuurondersteuning. Deze fiets moet in de toekomst helpen het aantal valpartijen op de fiets te voorkomen.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

25 oktober, 8 november en 12 december

Op de haar kenmerkende zeer bevlogen wijze onderwijst bekkenfysiotherapeut dr. Marijke Slieker deze in 3 daagse cursus voor (geriatrie)fysiotherapeuten. Aard van de problematiek, onderzoek en behandelmogelijkheden en eigen reflectie staan centraal in deze cursus.

‘Ziekenhuiszorg ondermaats voor mensen met dementie’

Bron: Nursing, 10 april 2019

De zorg in het ziekenhuis voor mensen met dementie is ondermaats. Dat concludeert Alzheimer Nederland naar aanleiding van onderzoek onder mantelzorgers.

Ouderen met COPD zijn gebaat bij gespecialiseerd revalidatieprogramma

Bron: LUMC, 5 april 2019

Specialist ouderengeneeskunde Leonoor van Dam van Isselt ontwikkelde een revalidatie-zorgpad voor ouderen met de longziekte COPD. In haar proefschrift, dat ze op 4 april verdedigde, concludeert ze dat dit programma zeer effectief is. 'Het verbetert de kwaliteit van leven en dringt het aantal nieuwe COPD-aanvallen terug.'

Vallen verleden tijd. Bekijk de videotrailer.

25 oktober en 3 november

Recent heeft het RIVM Centrum Gezond Leven het programma ‘Vallen Verleden Tijd’ wederom de hoogst mogelijke erkenning toegeschreven, namelijk ‘bewezen effectief’. ‘Vallen Verleden Tijd’ is hiermee het enige valpreventieprogramma in Nederland dat door het RIVM beschreven is als ‘bewezen effectief’. Na de cursus is de deelnemer in staat om een valpreventie- en valtrainingsprogramma op te zetten en er praktisch invulling aan te geven.

Grondige screening maakt geriatrisch patiënt minder kwetsbaar

Bron: ZorgVisie, 2 april 2019

Op 29 maart promoveerde Rosanne van Seben met een onderzoek naar de overgang van ziekenhuis naar huis. Goede begeleiding voor acuut opgenomen ouderen is daarbij essentieel omdat het functieverlies en onnodige heropnames kan voorkomen, stelt Van Seben.

Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten

9, 30 november en 14 december

Na deze nieuwe cursus is de deelnemer in staat de verschillende domeinen van palliatieve zorg te herkennen en te benoemen. De deelnemer kent de (medische) behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve fasen, kan de waarde en beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie, functioneren en kwaliteit van leven in deze fasen benoemen en hier naar handelen.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-sportgezondheidszorg-2019-4
  NPi-service Sportgezondheidszorg 2019-4

  lees meer...

 • npi-service-neurologie-2019-4
  NPi-service Neurologie 2019-4

  lees meer...

 • nieuwe-opleiding-kinderbekkenfysiotherapie-geaccrediteerd-nog-plaats-voor-kinder-en-bekkenfysiotherapeuten
  Nieuwe opleiding Kinderbekkenfysiotherapie geaccrediteerd. Nog plaats voor kinder- en bekkenfysiotherapeuten!

  lees meer...

 • hoe-toekomstbestendig-ben-jij-als-fysiotherapeut-cursus-toekomstbestendige-fysiotherapie-op-17-september
  Hoe toekomstbestendig ben jij als fysiotherapeut? Cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ op 17 september

  lees meer...

 • driedaagse-module-beweegprogramma-s-deel-2-coronaire-hartaandoeningen
  Driedaagse module Beweegprogramma's (deel 2): 'Coronaire hartaandoeningen'

  lees meer...

 • opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-100-accreditatiepunten
  Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ (100 accreditatiepunten)

  lees meer...

 • basiscursus-functiestoornissen-van-de-bekkenbodem-voor-fysio-en-oefentherapeuten-start-4-oktober
  Basiscursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem' voor fysio- en oefentherapeuten. Start 4 oktober.

  lees meer...

 • masterclass-hamstringletsels-in-de-sport-op-29-oktober-bekijk-de-videotrailer
  Masterclass ‘Hamstringletsels in de sport’ op 29 oktober. Bekijk de videotrailer

  lees meer...

 • circuittraining-na-een-beroerte
  Circuittraining na een beroerte

  lees meer...

 • wegens-grote-interesse-komend-najaar-twee-cursussen-over-perifeer-vestibulaire-duizeligheid
  Wegens grote interesse komend najaar twee cursussen over perifeer vestibulaire duizeligheid

  lees meer...

 • enkele-plaatsen-beschikbaar-bij-hooggewaardeerde-opleiding-neurorevalidatie-cva
  Enkele plaatsen beschikbaar bij hooggewaardeerde opleiding Neurorevalidatie/CVA

  lees meer...

 • masterclass-inspanningsfysiologie-van-krachttraining-met-inspanningsfysioloog-gerard-van-der-poel
  Masterclass ‘Inspanningsfysiologie van krachttraining' met inspanningsfysioloog Gerard van der Poel

  lees meer...

 • gedragsverandering-bij-clienten-een-training-voor-paramedici
  Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici

  lees meer...

 • nog-plaatsen-beschikbaar-bij-vervolgcursus-motiverende-gespreksvoering-op-2-en-3-september
  Nog plaatsen beschikbaar bij vervolgcursus 'Motiverende gespreksvoering' op 2 en 3 september

  lees meer...

 • praktijkcursus-over-inspanningsfysiologie-en-trainingsleer-bij-kinderen-van-6-t-m-16-jaar
  Praktijkcursus over inspanningsfysiologie en trainingsleer bij kinderen van 6 t/m 16 jaar

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo